วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2024
บริการของเรา

รับขนย้ายเสาไฟฟ้า

บริการขนย้ายเสาไฟฟ้าเหล็ก ด้วยรถบรรทุกติเครน หรือรถเฮี๊ยบในการยกเสาที่มีน้ำหนักหรือขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องการการวางแผนอย่างรอบคอบในการดำเนินการขนย้าย เพื่อให้เกิดความปลอดภัย เราวางแผนยกขึ้นรถบรรทุก จากนั้นมีการสำรวจสถานที่ ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการขนย้ายเสาเหล็ก และสำรวจสถานที่เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม รวมถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น เส้นทางขนส่ง พื้นผิวทางเดิน และปัจจัยที่สามารถกระทบต่อการขนย้ายได้

เรามีอุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการขนย้ายเสาเหล็กอย่างปลอดภัย เช่น รถขนส่งที่มีความทนทานและพร้อมใช้งาน สายยึดที่แข็งแรง และอุปกรณ์ช่วยเหลืออื่น ๆ ที่อาจจำเป็น รวมถึงวางแผนเส้นทาง กำหนดเส้นทางขนย้ายที่มีปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับขนย้ายเสาเหล็ก รวมถึงการใช้สายยึดและอุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อยึดเสาเหล็กให้มั่นคง และแน่ใจว่าเสาเหล็กไม่ไปตกหรือเข้าสู่สถานที่ที่อาจเป็นอันตราย

เราปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับงานขนย้ายเสาเหล็กและวัสดุใดๆ ที่มีน้ำหนักหรือขนาดใหญ่ เพื่อให้กระบวนการเกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัยและประสิทธิภาพสูง

092-618-7344